วิธีการชำระเงิน


เลือกช่องทางการชำระเงิน

เพื่อทำการโอนเงิน


...
...
...
...

1.กดที่ตะร้าสินค้า


...

2.กดไปยังประวัติการสั่งซื้อ

...

3.กดที่เมนู "รายละเอียดใบสั่งซื้อสินค้า"


...

5.ทำการอัพโหลดไฟล์หลักฐานการชำระเงิน

และรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อดำเนินการต่อ