วิธีการสั่งซื้อสินค้า

ระบุเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อสินค้า

...

สมัครสมาชิก และรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

หลังจากเจ้าติดต่อกลับแล้ว เข้าสู่ระบบ เพื่อทำการสั่งสินค้า

...

กดสั่งสินค้า


...

ยืนยันการสั่งซื้อ

และรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อปริ้นใบเสนอราคา

...

ทำการปริ้นใบเสนอราคาและนำไปยื่นโครงการ


...

เข้าเมนูรายละเอียดใบสั่งซื้อสินค้า

เพื่ออัพโหลดไฟล์ใบเสนอราคา

และรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อดำเนินการต่อ