Card

เช็กข้อมูลชุดตรวจและน้ำยาสำหรับตรวจโควิด-19 อันไหนจริง อันไหนปลอม?

" ปัจจุบัน ประเทศไทยนับเป็นอีกหนึ่งประเทศในโลกที่กำลังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างหนักในประเทศ โดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่แตะหลักเกิน 15,000 คนต่อวัน ทำให้ชาวไทยเริ่มกังวลและเกิดข้อสงสัยว่าตัวเองติดเชื้อหรือยัง? เป็นเหตุให้ต้องมีการมองหาวิธีตรวจหาเชื้อขึ้นมา ซึ่งหนึ่งในวิธีที่ทุกคนกำลังใช้งานกันอยู่ก็คือวิธีการใช้ชุดตรวจด้วยตัวเองหรือ Antigen Test Kit (ATK) ทว่าก็มีมือดีทำชุดตรวจปลอมขึ้นมา จนทำให้ประชาชนทั่วไปเกิดความไม่มั่นใจ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้ทำการออกข้อมูลรายชื่อชุดตรวจและน้ำยาสำหรับโควิด-19 ซึ่งได้รับการรับรองและได้รับการอนุญาให้ผลิตและนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยแบ่งทั้งชุดตรวจสำหรับใช้โดยประชาชนทั่วไปและสำหรับใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปเช็กรายชื่อชุดตรวจและน้ำยาที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาได้ตามลิงก์นี้เลยครับ https://www.fda.moph.go.th/sites/Medical/SitePages/test_kit_covid19.aspx "